BOTS-online

Welkom!

Je kunt de BOTS-Vragenlijst invullen voor een kind, een jongere, of een verstandelijk beperkte volwassene met een (ontwikkelings-)leeftijd van tenminste 6 jaar. De BOTS-JOKI is bestemd voor (ontwikkelings-)leeftijden tussen 3½ en 6 jaar. In onderstaande instructievideo kun je zien wat het invullen zoal inhoudt en wat je met de resultaten kunt doen. Daarna staan de belangrijkste aandachtspunten uit deze video nog eens voor je opgesomd. Helemaal onderaan vind je de knop ‘BOTS online invullen’. Daarmee kun je de vragenlijsten openen.

Video afspelen

Aandachtspunten bij het ONLINE invullen van de BOTS-Vragenlijsten

  • Vul eerst ‘Persoonsgegevens’ in. Je kunt die gegevens ook (deels) anonimiseren.
  • Dan vul je de 4 onderdelen (A1, A2, B1 en B2) van de BOTS in. Alle vragen moeten in één sessie worden ingevuld.
  • Klik alleen op ‘Toelichting’ als een vraag onduidelijk is voor je.
  • Aan het eind van de onderdelen A1 en B1 kun je één of meer vragen terug krijgen met de mededeling: “Je antwoord valt op”. Dat betekent NIET dat je die vragen ‘fout’ hebt beantwoord. Maar voor alle zekerheid wordt je gevraagd om die vragen nog eens te bekijken. De toelichtingen staan er dan al bij. Alleen als je het nodig vindt, pas je je antwoord nog even aan.
  • Wanneer je de hele BOTS-vragenlijst hebt ingevuld, dan download je twee verschillende bestanden:
    • een visueel beeld (de ‘Interactiewielen’) als pdf-bestand
    • je cijfermatige gegevens als een ias- of iak-bestand*.
  • Beide bestanden gebruik je verder naar eigen goeddunken. Je verzendt bijvoorbeeld beide bestanden volgens afspraak naar je begeleider, gedragswetenschapper of supervisor. Of je gebruikt de pdf bijvoorbeeld als bespreekinstrument met collega’s, wanneer je in Jeugdhulp, Onderwijs of VG-Zorg werkt.

We wensen je goede en vruchtbare besprekingen toe met behulp van deze BOTS-vragenlijsten.

*N.B. Een ias- of iak-bestand kun je alléén weer openen met onze online-programma’s of met de gratis Windows-programma’s van Interactiewijzer.