'Je wordt pas ik door de ander...'

Praktische ondersteuning bij Interactiewijzer

Over deze site

Multimediaal Materiaal

bij het boek Interactiewijzer vanaf de 11e druk

Welkom! Met deze site willen we het praktisch gebruik van Interactiewijzer in Jeugdhulp en Onderwijs extra ondersteunen. Hier vind je vrij beschikbare video’s, vragenlijsten, computerprogramma’s en meer. Of vul een vragenlijst online in.

BOTS online invullen

De site wordt stapsgewijs uitgebreid. Wij blijven Interactiewijzer voortdurend verder ontwikkelen aan de hand van ervaringen, aanvullingen en vragen van onze gebruikers. Laat gerust van je horen!

Updates ontvangen?

Interactiewijzer: Daar worden kinderen én hun opvoeders ‘beter’ van!

Over ons

Drs. Rob Verstegen

Auteur / Docent

Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Werkervaring in Jeugdhulp en Onderwijs. Geeft cursus in Interactiewijzer en Psychopathologie o.a. aan opleidingen tot Orthopedagoog-Generalist, GZ-Psycholoog en Schoolpsycholoog.

Dr. Henny Lodewijks

Auteur

Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Werkervaring in Jeugdhulp en Onderwijs, zowel als bestuurder als in behandelfuncties. Promoveerde op het gebied van ernstige gedragsstoornissen. Focus op professioneel handelen in not-for-profit organisaties.

Drs. Eline Wolters

Docent

Orthopedagoog-Generalist en GZ-Psycholoog. Werkzaam in Jeugdhulp en Onderwijs. Geeft cursus in Interactiewijzer en Gedragsstoornissen. Hoofddocent aan opleidingen tot Orthopedagoog-Generalist. Extra aandachtsgebied: Interactiewijzer voor het Jonge Kind 

Praktijk Lude

Contact

Bij voorkeur mail je ons:
verstegen @ interactiewijzer.nl (laat de spaties weg)

Voor dringender zaken kun je proberen ons per WhatsApp of telefonisch te bereiken:
Rob Verstegen: +31 (0)6 4451 8079
Eline Wolters: +31 (0)6 4223 3463