Aanvraag IAW-JOKI

Vul je gegevens in om een downloadlink en wachtwoord te ontvangen.    Let op! Bedrijfsnetwerken staan doorgaans niet toe dat je deze software zélf downloadt en/of installeert op je werkcomputer. Download en installeer dus op je privé-computer of neem contact op met je systeembeheerder voor installatie op je werklaptop.

    Ik geef uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van mijn gegevens volgens de privacyverklaring.
    Ik ben ervan op de hoogte dat ik deze software mogelijk niet zelf kan installeren binnen mijn digitale werkomgeving.
    Ik accepteer dat ik Interactiewijzer in geen geval aansprakelijk kan stellen voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de software van Interactiewijzer.