Download

BOTS-Vragenlijsten uit Interactiewijzer 2010.pdf.
IAW Vragenlijsten:

- A1 / A2 / B1 / B2 vragenlijsten
- mét toelichting per vraag
- mét antwoordcategorieën per vraag
Vragenlijst Interactionele stijl  tweezijdig afdrukken.pdf.
Vragenlijst Interactionele Stijl