Pedagogisch Volgsysteem

Met het IAW-volgsysteem kunt u maximaal 8 scores inladen en die op het scherm visualiseren c.q. uitprinten.


Het is in eerste instantie bedoeld om de scores van een bepaald kind over een bepaalde periode in te laden en zodoende in één oogopslag het pedagogisch verloop van dat kind te kunnen zien.


Bij meer dan 4 geladen scores staan de scores kind-opvoeder en die van kind-andere kinderen ieder op een aparte afdruk. Bij maximaal 4 geladen scores zijn die scores ook op één afdruk te plaatsen.


Deze laatste mogelijkheid kunt u ook gebruiken om de scores te laden die op dezelfde datum door meerdere opvoeders ingevuld zijn over hetzelfde kind.


Dit kan zeer interessant zijn om bijv. tot de conclusie te komen dat een bepaald kind beter kan omgaan met vrouwelijke leerkrachten of vrouwelijke groepsleiding dan met mannelijke, of bij de praktijkvakken beter uit de verf komt dan bij de theorie-vakken, etc.