VoorwoordInteractiewijzer heeft in de afgelopen vijfentwintig jaar een vaste plaats verworven bij de analyse van en de begeleiding bij chronische omgangsproblemen van kinderen en jongeren binnen het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs. Interactiewijzer wordt tevens toegepast binnen een breed veld van de jeugdhulp: jeugdpsychiatrie, instellingen voor (licht) verstandelijk beperkte jongeren, justitiële jeugdinstellingen, residentiële en ambulante instellingen voor jeugdhulp, en de GGZ. Verder wordt het boek veelvuldig gebruikt bij opleidingsinstellingen voor onderwijs en jeugdhulp én bij de postacademische opleidingen voor psychologen en orthopedagogen.  

In voorgaande drukken zijn wijzigingen aangebracht die geen invloed hebben gehad op de onderlinge vergelijkbaarheid van hoofdstukken en bladzijden van de verschillende drukken. Dat gaat niet meer op vanaf de negende druk omdat Interactiewijzer grondig is vernieuwd met overzichten, samenvattingen, verdiepingsvragen, vragenlijsten voor kinderen en aanvullingen over oplossingsgericht werken.

Deze tiende druk gaat nog een flinke vernieuwingsstap verder. Naast actualisatie van teksten en literatuur is het boek nu afgestemd op multimediaal gebruik. Het is uitgebreid met kosteloos online-materiaal zoals vragenlijsten en computerprogramma’s. Verder komen stapsgewijs instructievideo’s beschikbaar.

Veel aanvullingen zijn gedaan op verzoek van de gebruikers van Interactiewijzer, die in de afgelopen jaren waardevolle kritiek hebben gegeven. Wij blijven daar uiteraard voor openstaan.


Als de klik er niet is tussen de professionele opvoeder en het kind, heb je met Interactiewijzer een middel in handen om die klik wel te krijgen. Dat is het motto van het boek. We wensen iedereen veel studieplezier bij het lezen van Interactiewijzer en succes bij de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk.


Zutphen, Beesel

Januari 2018