Inleiding

 

Het werkt verhelderend opvoedingsproblemen te benaderen als interactieproblematiek. Met deze uitspraak wordt bedoeld dat het kind in problemen raakt met mensen uit zijn omgeving, en wel op zo'n manier, dat zijn gedrag bij anderen altijd weer juist die reacties uitlokt, die de moeilijkheden laten voortduren of zelfs verergeren.

In deze analyse wordt problematisch gedrag van kinderen niet beschreven vanuit oorzakelijke verbanden, maar vanuit een wisselwerking waarbij de kans bestaat dat interactionele cirkels zichzelf instandhouden. Een dergelijke benadering biedt interessante aanknopingspunten voor diagnostische beschrijvingen en handelingsplannen.

In de Interactiewijzer is deze aanpak zowel theoretisch als praktisch uitgewerkt. Problematische vastgeroeste interactiepatronen worden doorbroken door specifieke sociale vaardigheden gericht te beïnvloeden. Interactiewijzer geeft hiervoor een tweeledige aanpak:

 

 

De adviezen zijn toegesneden op de dagelijkse praktijk in de groep.

De auteurs zijn beiden psycholoog en hebben een ruime ervaring binnen de (semi-residentiële hulpverlening en het speciaal onderwijs. Het boek is bedoeld voor professionele opvoeders als groepsleiders, leraren, orthopedagogen en psychologen.

De handelingsgerichtheid neemt door Interactiewijzer toe omdat de opvoeder bij de advisering wordt betrokken en op zijn eigen bijdrage in de problematische interactie wordt aangesproken.

 

Noëlle Pameyer in De Psycholoog.

Het is de auteurs gelukt complexe, hoog abstracte interactie- en systeembegrippen te vertalen naar de pedagogische praktijk van alledag.

 

Harrie van Leeuwen, Paedologisch Instituut Duivendrecht