Het werkt verhelderend opvoedingsproblemen te benaderen als interactieproblematiek. Met deze uitspraak wordt bedoeld dat bij de verklaring en de oplossing van problemen vooral gekeken wordt naar de wisselwerking tussen het kind en de professionele opvoeder én tussen het kind en andere kinderen.


Interactiewijzer geeft hiervoor een tweeledige aanpak:

  1. De professionele opvoeder krijgt aanwijzingen om zijn pedagogische stijl voor dat kind kritisch te beoordelen en, indien nodig, bij te stellen.
  2. Er worden groepssituaties gecreëerd die bij het kind het vanzelfsprekend gebruik van ontbrekende sociale vaardigheden uitlokken.


De adviezen zijn toegesneden op de dagelijkse praktijk in de groep en bieden zo interessante aanknopingspunten voor diagnostische beschrijvingen en handelingsplannen.


De auteurs zijn beiden klinisch psycholoog en hebben een ruime ervaring binnen de (semi-)residentiële hulpverlening en het (speciaal) onderwijs. Het boek is bedoeld voor professionele opvoeders als groeps-leiders, leraren, orthopedagogen en psychologen.De handelingsgerichtheid neemt door Interactiewijzer toe omdat de opvoeder bij de advisering wordt betrokken en op zijn eigen bijdrage in de problematische interactie wordt aangesproken.


Noëlle Pameyer in De Psycholoog.

Het is de auteurs gelukt complexe, hoog abstracte interactie- en systeembegrippen te vertalen naar de pedagogische praktijk van alledag.


Harrie van Leeuwen, Paedologisch Instituut Duivendrecht

De auteurs gebruiken een invalshoek die in de jeugdhulpverlening te weinig wordt benut. Dat het ene gedrag het andere uitlokt, wordt misschien wel onderkend, maar te weinig gebruikt als startpunt voor interventies.


Jan van der Ploeg in Tijdschrift voor OrthopedagogieK


Noëlle Pameyer in De Psycholoog.

De auteurs geven hele concrete, praktische maar bovenal realistische richtlijnen voor de opvoeder om probleemgedrag te lijf te gaan.


Rob Keukens in Onderwijs en Gezondheidszorg

Inleiding