Cursussen


Wij verzorgen samen met een aantal ervaren docenten cursussen Interactiewijzer, bij voorkeur binnen uw organisatie.

Het accent ligt op praktische leerervaringen aan de hand van eigen casuïstiek. Er worden slechts kortere theoretische inleidingen gegeven. De nadruk ligt steeds op de praktische stappen van interactionele analyse naar planmatig handelen. Die stappen worden met behulp van opdrachten, videomateriaal, rollenspel en eigen casussen geoefend.


We hebben ruime ervaring opgedaan met onze cursussen binnen alle vormen van onderwijs, jeugdhulp en opleidingsinstellingen, voor zowel groepen uitvoerende als begeleidende medewerkers. We spitsen cursussen toe op specifieke behoeften binnen uw organisatie.


Ons cursusaanbod:


Accreditatie:

Accreditaties werden voor eerdere cursussen van ons verleend door SKJ, NVO, NIP en het Lerarenregister.


Informatie en Contact:

Email:       verstegen@interactiewijzer.nl met cc aan interactiewijzer@gmail.com

Telefoon:  Rob Verstegen 06-44518079,  Eline Wolters 06-42233463