Auteurs


Het boek

De auteurs van het boek 'Interactiewijzer' zijn beiden klinisch psycholoog en hebben ruime ervaring binnen de (semi-) residentiële hulpverlening en het (speciaal) onderwijs.


Henny Lodewijks is klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Hij heeft ruime ervaring in de (justitiële)jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Voorheen was hij 24 jaar directeur van de SABO, een advies- en begeleidingsdienst voor het speciaal onderwijs en was hij 15 jaar bestuurder van de jeugdinstelling LSG-Rentray. Op dit moment is hij zelfstandig adviseur vanuit Lodewijks Advies. Hij heeft zich gespecialiseerd in bestuurlijke en inhoudelijke aspecten van de begeleiding van kinderen en jeugdigen met ernstige omgangsproblemen. Hij promoveerde op het onderwerp risicotaxatie van geweld bij jongeren aan de VU te Amsterdam.

Henny is auteur van artikelen over handelingsgerichte diagnostiek. Binnen dit kader heeft hij samen met Rob Verstegen het boek Interactiewijzer geschreven. Daarnaast publiceerde hij over jongeren met gedragsstoornissen, over risicotaxatie en over gedragsinterventies in nationale en internationale tijdschriften.


Het computerprogramma

De programmeur van het computerprogramma 'InterActieWijzer' was zelf werkzaam in het VSO-ZMOK en programmeert al jaren programma's voor het onderwijs.

Will Sorée, de programmeur van het computerprogramma van de InterActieWijzer, startte zijn onderwijsloopbaan in 1968.

Tot 1981 als leerkracht/adj.directeur aan de Woonwagen-centrumschool te Venlo en vanaf 1981 als groepsleerkracht, later als vakleerkracht Algemene Technieken en vanaf 1986 als adjunct-directeur aan de Korenaer, school voor V.S.O.-Z.M.O.K.

M.i.v. 1 januari 2002 is hij met FPU gegaan.

Zijn computerhobby is halverwege de jaren tachtig ontstaan toen hij merkte dat veel van zijn leerlingen hem ver voor waren op het gebied van 'computeren'. D.m.v. zelfstudie op het gebied van hardware en software en met name op het gebied van programmeren van onderwijsprogramma's is hij nu een 'allround-computeraar'.

Will Sorée

De website Interactiewijzer is ontwikkeld door:

Sorée educatieve Software

Rob Verstegen is klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Hij werkte een tiental jaren in de jeugdzorg, voordat hij de overstap maakte naar het speciaal onderwijs. Hij is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Hij verzorgt in Nederland, Duitsland en Vlaanderen cursussen en interactionele training op het gebied van ‘Storend gedrag en Stoornissen’ . (zie onder “Cursussen” op deze website). Hij publiceerde bij uitgeverij van Gorcum de boeken 'Gedragsproblemen in de klas' en 'Gedragsproblemen op de basisschool' voordat hij samen met Henny Lodewijks de Interactiewijzer schreef. ‘Handelingsgerichte Procesdiagnostiek’ (HGPD) is een ander bekend product waarvan hij medeauteur is.

Rob Verstegen

Henny Lodewijks